Omgevingsdienst Achterhoek

De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) zorgt voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu, veiligheid en handhaving op het terrein van milieu, veiligheid en cultureel erfgoed in opdracht van de gemeenten Aalten, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Zutphen en provincie Gelderland. De ODA draagt bij aan de veilige, duurzame en gezonde leefomgeving voor bedrijven en inwoners. ODA verstrekt in opdracht van de gemeenten en Provincie Gelderland omgevingsvergunningen en zien erop toe dat bedrijven voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu(veiligheid).

Omgevingsdienst Achterhoek