Partners PVO

Ondermijning is een zaak van ons allemaal. Wij vinden niet voor niets dat we niet mogen wegkijken voor alles wat onze rechtsstaat ondermijnt en huldigen het standpunt van Publiek-Private-Samenwerkingen: Alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland gebruikt veelvuldig de hashtags #KIEKUUT, #Ondermijning en #Jegaathetpaszienalsjehetdoorhebt. De gevaren voor de ontwrichting van het maatschappelijke leven mogen we niet onderschatten. PVO beoogt samenwerkingen te bewerkstelligen tussen partijen die een bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Veel informatie is al beschikbaar, door het delen van kennis met elkaar en tussen partners onderling worden snel tastbare resultaten zichtbaar. 

De inzet van gemeenten, politie, openbaar ministerie, brandweer, het CCV, RIEC/LIEC is uiteraard onmisbaar, de zorg voor een veilige samenleving is hun bestaansrecht. Op deze pagina stellen wij alle partners van PVO voor, klik op de link voor meer informatie.