Webinar Ondermijning

25 september 2020

''De Spaanse polder is in potentie een krachtig economisch gebied''. Dit is de eerste zin in het boek 'Ondertussen in de Spaanse Polder, Experimenteren met een nieuwe aanpak van ondermijnende criminaliteit.' dat in 2017 werd geschreven door de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Wat duidelijk wordt uit het boek is dat de Spaanse Polder naast veel economische potentie helaas ook veel potentie heeft voor criminaliteit.

Just Rademacher (projectleider Ondermijning Spaanse Polder) en Rien van der Steenoven (stadsmarinier Rotterdam) zullen tijdens de webinar de resultaten bekendmaken van de acties die de afgelopen jaren zijn toegepast om de economische potentie meer tot zijn recht te laten komen. Op welke manieren is geprobeerd om de ondermijnende criminaliteit terug te dringen, en wat werkte er wel en niet? Wat kunnen anderen hiervan leren?

Panel

De presentatie wordt o.a. gevolgd door een paneldiscussie onder leiding van George Rasker, programmadirecteur Aanjaagteam Ondermijning. Alle panelleden zullen hun eigen ervaringen met bedrijventerreinen naast die van de Spaanse Polder zetten. De panelleden zijn;

  • Patrick Kolijn; Teamleider Openbare Orde en Veiligheid gemeente Breda
  • Paul van der Weiden; Adviseur lokale veiligheid bij het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV)
  • Boyd Bartels; parkmanager, Samen Meerwaarde

 

De webinar zal plaatsvinden op 29 september en is van 10:00 tot 11:30. Voor vragen of om u aan te melden kunt u mailen naar info@aanjaagteamondermijning.nl of klik hier: Aanjaagteam Ondermijning.