Voorlichting doet veranderen

26 juli 2021

De georganiseerde misdaad maakt gebruik van onroerend goed voor criminele activiteiten. Criminelen misbruiken diensten van onder andere verhuurbedrijven, particuliere verhuurders en woningcorporaties, die bewust of onbewust een pand kunnen verhuren. De panden worden ingezet voor illegale huisvesting, drugsproductie of hennepteelt.

Crimineel Verpand scriptie

Recente onderzoekscijfers laten zien dat in 2019 circa 50.000 panden zijn misbruikt voor dit soort ondermijnende criminele activiteiten. Om het groeiende illegale gebruik van panden voor (drugs)criminaliteit te bestrijden is de Wet Damocles ontworpen.

Wet Damocles is de informele benaming van artikel 13b van de Opiumwet (OW), een bevoegdheid van de burgemeester waarmee hij of zij een pand kan sluiten waar sprake is van overlast door criminele activiteiten, waaronder illegale huisvesting, drugsproductie, drugshandel of voorbereidingshandelingen hiertoe. Wanneer een pand aan de hand van de Wet Damocles wordt gesloten door de burgemeester, blijven de pandeigenaren achter met de gevolgen, zoals financiële en reputatieschade.

Crimineel Verpand

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft met ondersteuning van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland een online talkshow ingericht onder de titel ‘Crimineel Verpand’. Deze online talkshow heeft inmiddels twee keer plaatsgevonden, die terug zijn te kijken via het Vimeo-kanaal van het CCV: Arnhem en Leiden. De komende maanden volgen meer edities.

Renee van den Berge deed in opdracht van PVO Oost-Nederland onderzoek naar het feit of voorlichting als preventieve maatregel kan werken zoals wordt verwacht en kan bijdragen aan het voorkomen van de inzet van de Wet Damocles door burgemeesters. De volgende onderzoeksvraag heeft centraal gestaan:

Hoe kunnen de verwachtingen van PVO-ON over hoe voorlichting bijdraagt aan het voorkomen van de inzet van de Wet Damocles (art. 13b OW) door burgemeesters worden beoordeeld aan de hand van bestaande wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen?

Het volledige rapport is te lezen en te downloaden via deze link. Van het rapport is ook een samenvatting beschikbaar. Renee zag haar scriptie beloond worden met een 8.

Renee van den Berge voltooide eerder een scriptie onder begeleiding van PVO Oost-Nederland over Publiek-Private Samenwerking onder de titel: Samenwerken: veel belangen, een doel. Deze scriptie is eveneens via deze site te downloaden.