Vertrouwenslijn Afpersing voor kwetsbare ondernemers

25 november 2023

Wat is de Vertrouwenslijn Afpersing? De Vertrouwenslijn Afpersing van NL Confidential is zeven dagen per week van 10.00 – 17.00 uur te bereiken op nummer 0800 2800 200. De Vertrouwenslijn Afpersing is een onafhankelijke hulplijn die klaar staat voor de ondernemer die zorgen heeft over afpersing.

Afpersing KIEKUUT 

Het kan daarbij om een fysieke vorm van afpersing gaan maar ook om een digitale vorm (gijzelsoftware/ ransomware). De medewerkers van de Vertrouwenslijn Afpersing kunnen de ondernemer helpen en hem/haar een handelingsperspectief bieden. Het is belangrijk dat ondernemers bij afpersing of dreiging van afpersing hulp zoeken en advies inwinnen bij de Vertrouwenslijn Afpersing.

Bellen met de Vertrouwenslijn Afpersing kan ook volledig anoniem. De medewerkers kunnen de ondernemer eventueel desgewenst in contact brengen met politie en justitie zodat zij zicht krijgen op het delict. De belangrijkste functie van de Vertrouwenslijn Afpersing is het slachtoffer goede ondersteuning bieden in een lastige situatie door middel van gespecialiseerde en speciaal opgeleide personen.

Waarom juist nu aandacht voor afpersing?

De economische vooruitzichten voor sommige ondernemers zijn momenteel niet best. Veel ondernemers dreigen in financiële moeilijkheden te komen doordat de nacalculatie van de Corona-compensatie, uitgestelde huren en uitgestelde belastingen die betaald moeten worden. Daar bovenop komt dat de energieprijzen, grondstofprijzen en de loonkosten stijgen ten gevolge van de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende tekorten. Personeel is momenteel schaars, waardoor ondernemers ten gevolge van personeelstekort niet optimaal draaien. Horecaondernemers moeten delen van hun terras dicht doen, onderdelen van bedrijven worden stilgelegd, niet alle orders kunnen tijdig worden uitgevoerd enz. De vooraf ingeschatte omzet wordt niet gehaald. Financiële instellingen verstrekken minder leningen, ondernemers komen in de knel.

Ondermijnende criminaliteit 

Financiële kwetsbaarheid van ondernemers maakt ze kwetsbaar voor ondermijnende criminaliteit. De georganiseerde misdaad beschikt over voldoende financiële middelen en wil in ruil voor diensten de noodlijdende ondernemer wel financieel ondersteunen. De ervaring leert echter dat men voor deze ‘hulp’ een dure prijs betaalt. Eenmaal in de greep van deze criminelen, is het moeilijk om afscheid van ze te nemen. Slachtoffers die (fysiek of digitaal) afgeperst worden door criminele groeperingen blijken het meest terughoudend te zijn in het doen van aangifte. Voor een goede aanpak is het uitermate belangrijk dat slachtoffers wel naar buiten durven te treden. De Vertrouwenslijn Afpersing van NL Confidential vervult hierin een belangrijke rol.

20190708 115019

Wat is afpersing?

Als een ondernemer financieel kwetsbaar is, liggen afpersing, bedreiging en intimidatie op de loer. Ook als de beveiliging niet op orde is, is men extra kwetsbaar. Een ondernemer moet zorgen voor weerbaarheid en preventieve maatregelen uitvoeren. Denk daarbij aan het checken van een investeerder, het uitvoeren van digitale updates, beveiliging van bedrijfsinformatie, doorvragen bij diegene die een aanbod doet. Afpersing kan fysiek plaatsvinden of digitaal. Deze situatie kan zeer ernstige vormen aannemen. Helaas zijn daar wel voorbeelden van.

Denk aan een boer die gedwongen wordt zijn stal ter beschikking te stellen aan drugscriminelen, de horecaondernemer die gedwongen wordt om beschermingsgeld te betalen aan een motorclub, een fruitimporteur die jarenlang gebukt gaat onder bedreiging en pogingen tot afpersing na vondst van cocaïne van criminelen, een cyberaanval op het digitale netwerk van een ondernemer waardoor de hele bedrijfsvoering platligt en weken niet kan worden geproduceerd en niet geleverd kan worden.

KIEK UUT PVO Oost Nederland 74

Een ondernemer is door de afpersing van criminelen niet meer baas over zijn eigen onderneming met alle gevolgen van dien. Afpersing is een verborgen delict met grote impact op de slachtoffers. De meldings- en aangiftebereidheid is in het geval van afpersing laag. Angst voor represailles, reputatieschade en gevoelens van schaamte zijn belangrijke redenen om geen hulp te zoeken bij de politie en geen aangifte te doen van afpersing. De Vertrouwenslijn Afpersing kan hierbij (eventueel anoniem) hulp bieden.

De Vertrouwenslijn Afpersing is een initiatief van VNO-NCW, MKB Nederland en NL Confidental. Meer op vertrouwenslijn.nl.