Valkenburg aan de Geul aan de slag met Meld Misdaad Anoniem

1 maart 2021

Burgemeester Jan Schrijen van Valkenburg aan de Geul en Marc Janssen van Meld Misdaad Anoniem hebben hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst. Door deze samenwerking wordt de informatiepositie van de gemeente vergroot en de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit versterkt.

Die aanpak is een gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij een goede informatiepositie essentieel is. De gemeente kan meldingen beoordelen vanuit een bestuursrechtelijk perspectief en vervolgens afstemmen met de strafrechtelijke lijn om te komen tot een effectieve integrale aanpak.

Ondermijning is een belangrijk onderdeel van het Integraal Veiligheidsplan van Valkenburg aan de Geul. De samenwerking met Meld Misdaad Anoniem past binnen de regierol die de gemeente heeft in de aanpak van ondermijning.

Marc Janssen van Meld Misdaad Anoniem op de website over de samenwerking: “Het is altijd het beste om rechtstreeks naar de politie te stappen als je informatie hebt over criminele activiteiten, maar in de praktijk blijkt dat niet altijd makkelijk. Er zijn veel redenen voor mensen om niet te melden. Bijvoorbeeld uit angst voor wraak of omdat je de dader kent. Het kan ook zijn dat mensen de gevolgen van melden niet kunnen overzien of dat ze er na die tijd simpelweg niets meer mee te maken willen hebben. Voor al die gevallen is Meld Misdaad Anoniem een vangnet. Wij zorgen ervoor dat de informatie bij de opsporing terecht komt, maar de melder buiten beeld blijft.”

 

Melden helpt

Ondermijning raakt ons allemaal. Je gaat het pas zien als je het door hebt. De signalen van ondermijnende criminaliteit blijken vaak achteraf in de buurt al veel eerder zichtbaar te zijn geweest, een soort van onderbuikgevoel dat iets niet helemaal klopt. Herkenbaar? Anoniem melding maken is altijd mogelijk, privacy is gewaarborgd. Bel gratis 0800-7000 of ga naar MeldMisdaadAnoniem.nl. De politie krijgt informatie, ondermijning wordt tegengegaan en de omgeving voor iedereen veiliger. MeldMisdaadAnoniem is partner van PVO Oost-Nederland.