Twenterand sluit aan bij Meld Misdaad Anoniem

13 januari 2022

De gemeente Twenterand heeft een overeenkomst gesloten met Meld Misdaad Anoniem. De samenwerking is met ingang van 1 januari van start gegaan. Meldingen van burgers bij Meld Misdaad Anoniem kwamen tot voor kort binnen bij de politie, maar nu ook rechtstreeks bij de gemeente.

Twenterand MMA

De gemeente gebruikt de meldingen voor toezicht en handhaving of om samen met partners op te trekken tegen georganiseerde criminaliteit. Denk aan hennepkwekerijen, overlastpanden, illegale bewoning, adresfraude, prostitutie of afvaldumping. Wanneer een gemeente een melding via M. binnenkrijgt, dan wordt eerst nader onderzoek gedaan. De gemeente bekijkt wat er over de persoon, het pand of de locatie bekend is. Zijn er meer meldingen over binnengekomen? Of is er al vaker een controle geweest? De gemeente werkt hierbij nauw samen met de politie en overige partners. Als er voldoende informatie bekend is en er zijn sterke vermoedens dat er sprake is van misstanden of overtredingen, dan vindt er onderzoek en mogelijk een integrale controle plaats. 

Melden is belangrijk

Burgemeester Hans Broekhuizen laat op www.twenterand.nl weten blij te zijn over de samenwerking met Meld Misdaad Anoniem: “Door de signalen die we  via M. krijgen, kunnen we nog gerichter optreden tegen ondermijnende criminaliteit, waarbij we de oren en ogen van inwoners goed kunnen gebruiken”, aldus de burgemeester. “Bestrijding van ondermijning is ook een speerpunt van ons veiligheidsbeleid voor de komende jaren. Soms durven mensen niet naar de politie te stappen. Bijvoorbeeld als ze bang zijn voor wraak of de dader kennen. Het is goed te weten dat je dan terecht kunt bij Meld Misdaad Anoniem. Wij kijken vervolgens of we kunnen ingrijpen, bijvoorbeeld in samenwerking met de politie. We hebben meldingen van inwoners daarbij hard nodig.”

Melden helpt

Ondermijning raakt ons allemaal. Je gaat het pas zien als je het door hebt. De signalen van ondermijnende criminaliteit blijken vaak achteraf in de buurt al veel eerder zichtbaar te zijn geweest, een soort van onderbuikgevoel dat iets niet helemaal klopt. Herkenbaar? Anoniem melding maken is altijd mogelijk, privacy is gewaarborgd. Bel gratis 0800-7000 of ga naar MeldMisdaadAnoniem.nl. De politie krijgt informatie, ondermijning wordt tegengegaan en de omgeving voor iedereen veiliger. MeldMisdaadAnoniem is partner van PVO Oost-Nederland.