Tiel sluit aan bij Meld Misdaad Anoniem

5 februari 2021

De gemeente Tiel heeft zich aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem (M.). De samenwerkingsovereenkomst betekent dat nu ook de gemeente relevante anonieme signalen ontvangt over criminaliteit, fraude en ondermijning. Tips en meldingen kwamen voorheen allen maar terecht bij de politie. Burgemeester Hans Beenakker en Marc Janssen van Meld Misdaad Anoniem hebben hun handtekening onder de samenwerking gezet.

Meld Misdaad Anoniem 

Burgemeester Hans Beenakker over de samenwerking op Tiel.nl: “De aanpak van ondermijning staat hoog op onze prioriteitenlijst. Het is voor een veilige en leefbare samenleving heel belangrijk dat we deze vorm van criminaliteit opsporen en aanpakken. Dat kunnen politie en gemeente niet alleen. We hebben daarbij de ogen en oren van onze inwoners hard nodig. Maar we beseffen dat het melden van ernstige informatie over criminaliteit niet altijd makkelijk is. Er kunnen redenen zijn waarom u niet naar de politie durft. Dan kan Meld Misdaad Anoniem (M.) de oplossing zijn. Zo kunnen we ons weerbaarder maken tegen ondermijnende criminaliteit”.

Ondermijnende criminaliteit betekent dat de onderwereld en de bovenwereld zich vermengen: denk aan hennepplantages of drugslabs op industrieterreinen, in schuren of huizen, handel in drugs, dumpen van drugsafval in de natuur, witwassen van misdaadgeld, corruptie, intimidatie, bedreiging van bestuurders, politiemensen en journalisten. M. is een onafhankelijke organisatie en is géén politie. Bij M. kunnen anoniem meldingen worden gedaan doen over criminaliteit of fraude.

Melden helpt

Ondermijning raakt ons allemaal. Je gaat het pas zien als je het door hebt. De signalen van ondermijnende criminaliteit blijken vaak achteraf in de buurt al veel eerder zichtbaar te zijn geweest, een soort van onderbuikgevoel dat iets niet helemaal klopt. Herkenbaar? Anoniem melding maken is altijd mogelijk, privacy is gewaarborgd. Bel gratis 0800-7000 of ga naar MeldMisdaadAnoniem.nl. De politie krijgt informatie, ondermijning wordt tegengegaan en de omgeving voor iedereen veiliger. MeldMisdaadAnoniem is partner van PVO Oost-Nederland.