Strafrechtelijke aanpak ondermijning

30 december 2021

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft via Rijksoverheid.nl nieuwe wetten per 1 januari 2022 aangekondigd. Een van de voorstellen heeft betrekking op de stafrechtelijke aanpak ondermijning die met dit wetsvoorstel wordt versterkt.

DSC00547

Het kabinet wil hiermee het criminele proces verstoren, waardoor crimineel gedrag voor de daders niet loont en de samenleving er geen last van heeft. Dit wetsvoorstel vormt onderdeel van de wetgevingsagenda ondermijning. Met dit voorstel worden verschillende vormen van faciliterende criminaliteit zwaarder bestraft en geeft het de politie en het Openbaar Ministerie meer mogelijkheden om op te treden. Zo wordt het illegaal verblijf op bepaalde logistieke terreinen strafbaar en kan daardoor sneller worden opgetreden als zogenoemde uithalers op zoek zijn naar drugs in havens.

Ook wordt bijvoorbeeld het importeren, exporteren en voorhanden hebben van stoffen die worden gebruikt voor de illegale vervaardiging van drugs (precursoren) strafbaar, waardoor het productieproces eerder kan worden verstoord. Een overzicht van de belangrijkste wetswijzigingen staat op www.rijksoverheid.nl