Start Keurmerk Veilig Buitengebied in Vechtdal

2 februari 2021

De burgemeesters van Dalfsen, Hardenberg en Ommen, respectievelijk Erica van Lente, Maarten Offinga en Hans Vroomen, geven donderdag 4 februari digitaal het startschot voor de aftrap van het Keurmerk Veilig Buitengebied. Het keurmerk voorziet in een geïntegreerde aanpak op het gebied van Publiek-Private Samenwerking (PPS).

Logo Dalfsen Hardenberg Ommen

De drie gemeenten gaan onder begeleiding van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland met het Keurmerk aan de slag. Binnen het Keurmerk wordt samengewerkt door ondernemers, politie, brandweer en natuurbeschermingsorganisaties. Alle elf gemeenten in IJsselland gaan met het Keurmerk Veilig Buitengebied aan de slag.

Het buitengebied is kwetsbaar voor de georganiseerde criminaliteit. Het doel is om een sluitend netwerk te creëren waardoor beter zicht ontstaat op onveilige situaties en ondermijnende criminaliteit in het buitengebied. Weerbaarheid en economische vitaliteit zijn daarbij kernbegrippen en van blijvend belang. De startbijeenkomst is vanwege alle coronamaatregelen digitaal van opzet. In eerste instantie zijn alleen professionals uitgenodigd die werkzaam zijn bij organisaties die actief zijn in het buitengebied van Dalfsen, Hardenberg en Ommen. In een later stadium worden ook bewoners bij het proces betrokken.

De drie gemeenten zijn zich al langer bewust van het feit dat de georganiseerde criminaliteit en ondermijning in het buitengebied op de loer ligt, zoals uit een publicatie medio vorig jaar in De Stentor duidelijk werd. De start van het traject werd eerder al uitgebreid aangekondigd met o.a. een specifieke #KIEKUUT-folder voor de drie gemeenten.