Samenwerking Meld Misdaad Anoniem en gemeente Weesp

29 juni 2020

Meld Misdaad Anoniem en de gemeente Weesp hebben een overeenkomst ondertekend voor samenwerking. De gemeente Weesp ontvangt door de overeenkomst voortaan rechtstreeks meldingen over criminaliteit.  

Meld Misdaad Anoniem Drugslabs Gelderland

Burgemeester Van Bochove benadrukt op de website van de gemeente het belang van de samenwerking met Meld Misdaad Anoniem. “Wij worden hierdoor beter in staat gebracht om een vuist te maken in de gezamenlijke strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Een melding kan voor ons in samenwerking met de politie aanleiding zijn om in te grijpen. Naast de goede inzet van de agenten op straat en buitengewoon opsporingsambtenaren kunnen wij nu ook gebruik maken van de ogen en oren van buurtbewoners en ondernemers.”

Melden helpt

Ondermijning raakt ons allemaal. Je gaat het pas zien als je het door hebt. De signalen van ondermijnende criminaliteit blijken vaak achteraf in de buurt al veel eerder zichtbaar te zijn geweest, een soort van onderbuikgevoel dat iets niet helemaal klopt. Herkenbaar? Anoniem melding maken is altijd mogelijk, privacy is gewaarborgd. Bel gratis 0800-7000 of ga naar MeldMisdaadAnoniem.nl. De politie krijgt informatie, ondermijning wordt tegengegaan en de omgeving voor iedereen veiliger. MeldMisdaadAnoniem is partner van PVO Oost-Nederland.