Project Theseus voor veilige bedrijventerreinen in Gelderland

11 februari 2021

De provincie Gelderland gaat met een speciaal controleteam in samenwerking met meerdere partners ondermijning op bedrijventerreinen te lijf. De naam van het project is Theseus, waarin een team van controleurs en analisten gaat informeren, controleren en doorpakken om criminaliteit tegen te gaan. Theseus moet bedrijventerreinen veiliger maken.

Het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) heeft vastgesteld vast dat er weinig zicht is op criminaliteit op lokale industriegebieden. Vaak is sprake van afgelegen locaties waarop weinig zicht bestaat. De anonimiteit is aantrekkelijk voor criminelen en goedwillende ondernemers hebben er last van. De provincie wil met project Theseus voorkomen dat bedrijventerreinen worden gebruikt voor illegale bewoning, louche ontmoetingsplaatsen en als dumpplek van chemisch en drugsafval.

Medewerkers van de Gelderse omgevingsdiensten gaan samen met gemeenten controles uitvoeren. Op de achtergrond worden zij ondersteund door de politie en het Openbaar Ministerie (OM). Op verzoek van een gemeente worden bij een controle de BOA’s, toezichthouders en juristen ondersteund door het Flex-team. Theseus-medewerkers maken ook gebiedsscans, waarmee ze in beeld brengen welke zakelijke activiteiten er zijn. Ondernemers krijgen daarnaast informatie over mogelijke problemen op de onderzochte bedrijventerreinen. Wanneer misstanden aan de oppervlakte komen, dan geeft het Flex-team die informatie door aan de partners en de gemeenten.

Peter van ’t Hoog, bij de provincie verantwoordelijk voor weerbaarheid op Gelderland.nl: “Het Theseus-project is een mooi concreet initiatief om Gelderland weerbaarder te maken. Het RIEC heeft signalen over bedrijventerreinen kenbaar gemaakt en wij gaan daar op deze manier mee aan de slag. Gaten in veiligheid moeten worden opgevuld.” 

Project Theseus wordt aangestuurd door een stuurgroep onder leiding van voorzitter Annette Bronsvoort (burgemeester Oost Gelre) en vice-voorzitter Jan Nathan Rozendaal (burgemeester Elburg). Zij vertegenwoordigen de Gelderse gemeenten. De andere partners in dit samenwerkingsverband zijn provincie Gelderland, de Gelderse omgevingsdiensten, de politie en het Openbaar Ministerie. Het Flex-team bekijkt de eerste bedrijventerreinen waarschijnlijk in het voorjaar van 2021. Alex te Dorsthorst is projectleider.

In de media: