Oude IJsselstreek zet in op weerbaarheid tegen cybercrime

15 november 2022

Het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek heeft ingestemd met het Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026. Dat beleid is de basis voor de lokale veiligheidsstrategie van de politie met betrekking tot verdeling van inzet en capaciteit.

KIEK UUT PVO Oost Nederland 21 v2

De gemeente Oude IJsselstreek heeft in het beleid drie prioriteiten benoemd: ondermijning, zorg en veiligheid en cybercrime. Deze drie prioriteiten vormen op dit moment een groot veiligheidsvraagstuk binnen de gemeente. Dit integraal veiligheidsbeleid wordt ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Burgemeester Otwin van Dijk op Oudeijsselstreek.nl: “Oude IJsselstreek is een veilige gemeente. Dat willen we zo houden. Daar moeten we wel, samen met onze partners, aan blijven werken. Zodat alle inwoners hier prettig en veilig kunnen wonen.”

Weerbare gemeente

Ondermijnende criminaliteit kent veel verschillende uitingsvormen die de veiligheid, leefbaarheid, economie en democratie aantasten, zowel landelijk als lokaal. De gemeente Oude IJsselstreek staat voor een krachtige aanpak van ondermijning en zet zich al langer in om tegenwicht te bieden aan ondermijnende criminaliteit. Voorkomen dat inwoners en ondernemers in de criminaliteit raken, is en blijft een belangrijke opgave. Oude IJsselstreek werkt daarom aan het weerbaarder maken van inwoners en ondernemers door middel van voorlichtingsbijeenkomsten en communicatiecampagnes.

Zorg en veiligheid

Als gemeente is Oude IJsselstreek regisseur van zowel het veiligheidsdomein als het sociaal domein. Het veroorzaken van onveilige situaties is in de praktijk vaak een noodkreet om hulp. De gemeente blijft werken aan verdere intensivering van de samenwerking tussen veiligheid en het sociaal domein, zodat zo weinig mogelijk mensen tussen wal en schip vallen. De gemeente zet de komende jaren in op het alert houden en maken van inwoners. Hoe herken je iemand met verward gedrag en wat doe je dan? Melden van deze signalen wordt laagdrempeliger.

Cybercrime

De geregistreerde criminaliteit in Nederland neemt al jaren af. Andere (minder zichtbare) vormen van criminaliteit nemen echter in snel tempo toe. Digitale criminaliteit, ofwel cybercrime, is hier een voorbeeld van. De gevolgen van digitale criminaliteit voor slachtoffers kunnen groot zijn. Niet alleen in de zin van materiële schade, maar het schaadt ook het vertrouwen van slachtoffers in zijn of haar omgeving. De komende jaren wil de gemeente Oude IJsselstreek de weerbaarheid en de kennis van inwoners en bedrijven vergroten op het vlak van digitale veiligheid. Specifieke doelgroepen, zoals jeugd en ouderen, zullen worden gewezen op de gevaren van de verschillende vormen van cybercrime, zoals ransomware, phishing, 2FA-authenticatie en password-bescherming.

Gemeente Oude IJsselstreek is sinds het voorjaar van 2019 actief aan de slag met #VeiligBuitengebied. In de online talkshow #KIEKUUT (foto onder) overhandigde burgemeester Otwin van Dijk eerder al zijn geloofsbrieven met betrekking tot de aanpak van ondermijning in zijn gemeente Oude IJsselstreek. Deze show is terug te kijken via het Youtube-kanaal van PVO Oost-Nederland.

KIEK UUT  Oude IJsselstreek