Onderzoeksrapport criminaliteit buitengebied

9 oktober 2020

In opdracht van het Landelijk Aanjaagteam Ondermijning en ZLTO heeft Twijnstra Gudde onderzoek gedaan naar de weer- en kwetsbaarheid van boeren en tuinders in het buitengebied onder de titel 'Weerbare boeren in een kwetsbaar gebied’. De ondertitel luidt ‘Over drugscriminaliteit en ondermijnende effecten daarvan op boeren en tuinders’.

KIEKUUT Twijnstra Gudde

Boeren en tuinders zijn overwegend weerbaar tegen drugscriminaliteit. Criminelen zijn op het platteland voortdurend op zoek naar leegstaande schuren, loodsen, bijgebouwen en locaties die geen bedrijfsbestemming meer hebben. Een structurele oplossing voor de toenemende leegstand, het werken aan een vitaal platteland en het bevorderen van vertrouwen tussen agrariërs, overheden en bevoegd gezag zijn daarom noodzakelijk.

Eenvandaag bracht in de uitzending van 8 oktober jl. een reportage over dit intimiderende gedrag van de georganiseerde misdaad. Het onderzoek heeft zich primair gericht op dit fenomeen in het zuiden van Nederland. In de politie-eenheid Oost-Nederland zien we dat duidelijk sprake is van een waterbedeffect. De problematiek doet zich al jaren in steeds meer regio’s voor.

Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland heeft daartoe in 2017 in samenwerking met pilotgemeente Bronckhorst het initiatief genomen tot de ontwikkeling van een Keurmerk Veilig Buitengebied. In het voorjaar van 2019 zijn meerdere gemeenten met als motto #KIEKUUT met dit keurmerk aan de slag gegaan. PVO Oost-Nederland begeleidt inmiddels zeventien gemeenten (september 2020) met Keurmerk Veilig Buitengebied.

Het volledige onderzoek is te downloaden via de site van Twijnstra Gudde.