Onderzoek: Ondermijnende criminaliteit op bedrijventerreinen in De Liemers

30 juli 2021

De georganiseerde, ondermijnende criminaliteit maakt gebruik van diensten uit de bovenwereld. Boven- en onderwereld raken verweven met elkaar. Voorbeelden te over: illegale hennepteelt, drugshandel, witwassen, mensenhandel. De hele maatschappij ondervindt op verschillende manieren groeiende last van deze ondermijnende criminaliteit.

KIEK UUT scriptie v2

Sjane Reinink deed in het kader van haar HBO-opleiding Integrale Veiligheidskunde aan Saxion University of Applied Service (Enschede) in opdracht van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland onderzoek naar ondermijnende criminaliteit op bedrijventerreinen in De Liemers.

Cijfers van het RIEC Oost-Nederland geven aan dat dit blinde vlekken zijn voor het openbaar bestuur wanneer het gaat om deze vorm van criminaliteit. Een goede aanpak, zowel preventief als repressief, is gewenst en ook hard nodig.

Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van indicatoren die mogelijk kunnen voorspellen in hoeverre bedrijventerreinen in De Liemers ontvankelijk zijn voor ondermijnende criminaliteit. Na het verkrijgen van deze inzichten is het doel tot een advies te komen om de ontvankelijkheid voor ondermijnende criminaliteit op bedrijventerreinen in De Liemers te minimaliseren. De probleemstelling van het onderzoek luidt: 

“Welke indicatoren voorspellen voor bedrijventerreinen in De Liemers de ontvankelijkheid voor ondermijnende criminaliteit en welke aanpak kan worden gehanteerd om deze ontvankelijkheid te minimaliseren?”

Vanuit een combinatie van literatuur en praktijk zijn achttien indicatoren gevonden die de aantrekkelijkheid van een bedrijventerrein bepalen voor ondermijnende criminaliteit:

 • gemiddeld bouwjaar
 • aantal extra vestigingen
 • gemiddeld aantal uitzendkrachten
 • aantal eenmanszaken
 • aantal vertrekkende bedrijven
 • aanwezigheid van risicovolle branches
 • panden met een lage WOZ-waarde
 • huur versus bezit
 • panden met een publieke bijeenkomstfunctie
 • aantal hoogcapaciteit aansluitingen
 • aantal weigeringen slimme meter
 • aanwezigheid ANPR-camera’s
 • netto oppervlakte
 • ligging ten opzichte van de infrastructuur
 • aantal plaatsgevonden incidenten
 • aantal meldingen

Een belangrijk punt dat in het onderzoek naar voren is gekomen is het belang van het combineren van straatinformatie met systeeminformatie. Allereerst wordt slimme data bij elkaar gebracht, daarna wordt de theorie getoetst aan de praktijk aan de hand van een locatieanalyse en tot slot wordt er actie ondernomen.

Verschillende aandachtspunten zijn gedefinieerd wanneer gekeken wordt naar de aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen. Zo moet onder andere zowel op zoek worden gegaan naar grote als kleine signalen, moet meer aandacht komen voor Publiek-Private Samenwerking (PPS) en moet altijd het economisch belang in het achterhoofd gehouden worden.

Momenteel lopen er meerdere projecten die elk op hun eigen manier bezig zijn met de aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen in Gelderland:

 • Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerrein (KVO-B)
 • Online talkshows #KIEKUUT
 • Project Theseus

De aanpak van ondermijning wordt bij genoemde projecten op verschillende manieren ingevuld: enerzijds bewustwording, maar ook het uitvoeren van (preventieve) controles. Op basis van de gevonden informatie wordt aanbevolen de bestaande en lopende projecten ook in te zetten op bedrijventerreinen in De Liemers. De lijst met indicatoren zou daarnaast een rol kunnen vervullen binnen de aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen.

Sjane Reinink zag haar onderzoek ‘Ondermijnende criminaliteit op bedrijventerreinen in De Liemers’ beloond worden met een 9. Het onderzoek is hier te downloaden.

De lijst met indicatoren is eveneens als download beschikbaar.