Ondermijning op eerste Democratiefestival

20 augustus 2019

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de provincie Gelderland organiseren vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus een eerste editie van het Democratiefestival. De achterliggende gedachte van het festival is ‘Vier de democratie’:

Democratie is niet vanzelfsprekend en heeft af en toe wat onderhoud nodig. Daarom vieren we op het Democratiefestival de democratie. We vieren dat we in een land leven waar iedereen zijn of haar mening mag geven, waar verschillen mogen zijn en waar we samen de keuzes maken hoe moeilijk dat soms ook is. In steeds meer landen staat de democratie onder druk. De polarisatie lijkt het steeds meer te winnen van het compromis. Als we meer met elkaar praten en naar elkaar luisteren, komen we misschien dichter bij elkaar.

Democratiefestival

Een van de thema’s waarover je meer te weten kunt komen is Ondermijning, de verwevenheid van onder- en bovenwereld. Filosoof en criminoloog Marc Schuilenburg staat stil bij ons gevoel van veiligheid en de invloed en druk die criminelen uitoefenen op onze samenleving. Voorbeelden zijn: drugsdumpingen in de natuur, bedreigen van bestuurders of criminele activiteiten in woonwijken. De rol van de burger bij deze vormen van ondermijnende criminaliteit staat centraal in zijn spreekbeurt.  

Bureau Drugszaken is aanwezig met een Ondermijningscontainer, waar je een indruk kunt krijgen van wat allemaal komt kijken bij de productie van hennep, drugs en xtc. Bureau Drugszaken is partner van PVO-Oost Nederland en met regelmaat aanwezig op Alert-avonden.

PVO-Oost-Nederland in de personen van Anton Jansen en Paul van der Weiden zoomt dieper in op de signalen van ondermijning die in de provincie Gelderland zichtbaar zijn. Wanneer het onderwerp ter sprake komt, wordt veelal verwezen naar Brabant als bakermat en levensader van georganiseerde criminaliteit. Gelderland en haar grote oppervlakte in het buitengebied vormen een aantrekkelijke omgeving voor activiteiten van criminelen. Voorzichtige cijfers geven aan dat de totale omzet in hennep en drugs in de politie-eenheid Oost-Nederland op jaarbasis circa 3 miljard euro bedraagt. De voorbeelden die de revue zijn passeren zijn o.a.:

In hun sessies benadrukken zij meer nog wat in Publiek-Private Samenwerking kan worden gedaan om het fenomeen van ondermijning met extra oren en ogen te lijf te gaan. De voorbeelden die in dat kader tot de verbeelding spreken zijn:

Het Democratiefestival vindt plaats op Veur Lent bij Nijmegen. Op vrijdag 30 augustus is het terrein geopend vanaf 11.00 uur, de dag duurt tot 24.00 uur. Zaterdag 31 augustus gaan de poorten om 09.00 uur open, het programma duurt dan tot 20.00 uur. 

Let op: van te voren registreren is verplicht en kan op www.democratiefestival.nu.