Nieuwe omgevingswet uitgesteld

1 september 2020

De overheid wil met de Omgevingswet de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen, zodat het in de toekomst bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten.

0903 Nieuwe Ongevingswet

De Crisis- en herstelwet (Chw) maakt dit nu al mogelijk, bijvoorbeeld door bestaande regels aan te passen. De oorspronkelijke uitvoering van de wet was voorzien voor 1 januari 2021, maar is nu uitgesteld naar 1 januari 2022.

Deze nieuwe omgevingswet bundelt de wetten voor de leefomgeving en betekent een grotere efficieny. Het huidige aantal wetten (26) wordt teruggebracht naar 1. De algemene maatregelen van Bestuur (momenteel 60) wordt teruggebracht naar 4. De bestaande 75 ministeriele regelingen gaat naar 1 Omgevingsregeling. Op Rijksoverheid.nl staat een uitgebreide uitleg van de nieuwe wet.