Meer kosten vergoed voor opruimen drugsafval

23 oktober 2022

Vanaf volgend jaar gaat de landelijke overheid een groter deel vergoeden van gemeenten of burgers die te maken hebben met gedumpt drugsafval op hun grond. De huidige vergoedingsregeling is momenteel niet voldoende, de kosten vallen vaak (veel) hoger uit dan de daadwerkelijke compensatie.

Drugsdumping Overijssel

De Tweede Kamer heeft aandrongen op een hoger compensatiebedrag. Het kabinet is aan dat verzoek tegemoet gekomen. De kosten voor het opruimen van drugsafval kunnen vanaf volgend jaar voor een groter deel worden verhaald op de landelijke overheid.

De vervuiler betaalt

Minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid en staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur hebben nadrukkelijk aangegeven dat het uitgangspunt is dat de vervuiler betaalt. De daders van illegale drugsdumpingen zijn echter nauwelijks te achterhalen. Het kabinet wil met de ruimere regeling voorkomen dat onschuldige particulieren een hoge rekening uit eigen zak moeten betalen. Gemeenten hebben wellicht te weinig geld in kas voor dergelijke onvoorziene kosten. De schade aan het milieu is een bijkomend negatief neveneffect.

Particulieren die op hun grondgebied met illegale stort van drugs(afval) te maken hebben, krijgen alle kosten van de opruiming vergoed tot een maximum van 200.000 euro. Gemeenten en provincies betalen een eigen bijdrage van 50% over de eerste 50.000 euro. De compensatie voor opruimkosten boven die 50.000 euro door de overheid bedraagt maximaal 200.000 euro.

Een uitgebreide toelichting op het besluit met citaten van minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid en staatssecretaris Vivianne Heijnen staat op rijksoverheid.nl.