Landelijke campagne voor de horeca 'Blijf Alert'

1 oktober 2020

De overheid is samen met Koninklijke Horeca Nederland de sociale mediacampagne ‘Blijf Alert’ gestart. De campagne bestaat uit het verspreiden van materiaal via de sociale mediakanalen van Koninklijke Horeca Nederland. Deze publiek-private samenwerking komt voort uit het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing* waarin o.a. het ministerie van Justitie en Veiligheid en Koninklijke Horeca Nederland zitting hebben. De bewustwordingscampagne heeft tot doel om horecaondernemers te wijzen op de gevaren van ondermijnende criminaliteit. Door de coronacrisis hebben veel horecaondernemers het financieel moeilijk. Zij zijn daardoor mogelijk vatbaar voor de verleiding die wordt geboden door de georganiseerde criminaliteit. Voordat men het door heeft zitten de ondernemers in de tang van criminele organisaties. Deze organisaties gaan zeer professioneel te werk en zijn op zoek naar ondernemers die als stromannen kunnen dienen om crimineel geld wit te wassen. Door horecaondernemers financieel te ondersteunen kopen criminelen zich in bij de onderneming met alle gevolgen van dien.

De campagne is een doorstart van de campagne in de regio Amsterdam-Amstelland. Het heeft drie doelstellingen: bewustzijn creëren, herkennen van criminele investeerders en handelingsperspectief bieden. Via storytelling in de vorm van berichten, video’s en een online magazine worden ondernemers bewust gemaakt van de gevaren en leren zij om criminele investeerders beter te herkennen. De campagne bevat ook een test die de ondernemer een spiegel voorhoudt: hoe herken ik een criminele investeerder? Wat moet ik doen als ik denk door een criminele investeerder te zijn benaderd? Ben ik weerbaar genoeg om de juiste dingen te doen als dat gebeurt? De campagne laat ook zien wat je kan doen als ondernemer wanneer je in een dergelijke situatie terecht komt en hoe je dat kan melden.

Er is bewust gekozen om deze campagne in het najaar te lanceren, omdat de verwachting is dat de ondernemers door de coronamaatregelen weer een moeilijke tijd tegemoet gaan. Door het herfstweer zijn de terrassen voor veel horecabedrijven geen goed alternatief meer. Bovendien loopt het aantal besmettingen op dit moment hard op, met als gevolg dat er begin deze week opnieuw aanvullende maatregelen voor de horeca werden afgekondigd. Dit heeft inmiddels geleid tot strengere maatregelen waarbij de horeca in het hele land om 22.00 moet sluiten. Daarnaast staat de eerste week van oktober in het teken van de Week van de Veiligheid; een goed moment om het onderwerp ondermijnende criminaliteit ook bespreekbaar te maken.

Pact voor de Rechtsstaat

De campagne sluit goed aan bij het Pact voor de Rechtsstaat van Peter Noordanus, voorzitter Strategisch Beraad Ondermijning en lid van het NPC, waarin gepleit wordt voor een hechtere publiek-private samenwerking in het bestrijden van ondermijnende criminaliteit.