Lancering Criminaliteit en Recht

17 december 2021

Het dashboard Criminaliteit en Recht op www.criminaliteit-en-recht.nl is online gegaan. Dit dashboard geeft de meest actuele cijfers over de stand van criminaliteit, rechtshandhaving en veiligheid in Nederland. Het dashboard is een gezamenlijk initiatief van de Rechtspraak, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Openbaar Ministerie (OM) en de Politie, in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het dashboard fungeert als kerncijferplatform en geeft betrouwbare, eenduidige, kwantitatieve informatie over de strafrechtketen voor iedereen die hierin geïnteresseerd is. De meest actuele cijfers op het gebied van criminaliteit, rechtshandhaving en veiligheid in Nederland zijn op het dashboard terug te vinden. Cijfers die op verschillende plekken zijn gepubliceerd, worden op deze website met visualisaties bijeengebracht. De publicatie Criminaliteit en Rechtshandhaving (C&R) van het WODC vormt de basis. De cijfers zijn ondergebracht in zes thema’s: preventie, slachtofferschap, opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging.

Themapagina

Een themapagina toont bovenaan de ontwikkelingen op hoofdniveau, waarna kan worden doorgeklikt voor nadere onderverdeling en/of uitsplitsing op detailniveau. De komende jaren wordt het aantal opgenomen kerncijfers (en de detaillering daarvan) verder uitgebreid. Daarnaast zal ook het aantal betrokken organisaties groeien. Hierdoor neemt de verschafte informatie toe en verbetert de kwaliteit van de gegevens steeds verder.

De website www.criminaliteitinbeeld.nl komt met de lancering van het dashboard Criminaliteit en Recht te vervallen.