Krachtenbundeling op Cybersecurity

8 september 2022

Het Nationaal Cybersecurity Centrum (NCSC), het Digital Trust Center (DTC) en het Cyber Security Incident Response Team voor digitale dienstverleners (CSIRT-DSP) gaan samen in een centraal expertisecentrum en informatieknooppunt. De bundeling van kennis en informatie rondom cybersecurity, wettelijke taken en dienstverlening bij grote incidenten vergroot de digitale weerbaarheid van Nederland.

KIEK UUT PVO Oost Nederland 49 klein 

De nieuw te vormen instelling gaat alle organisaties in Nederland - groot of klein, publiek of privaat, vitaal en niet-vitaal - van passende informatie en kennis voorzien op het gebied van cybersecurity.

Minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) en Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), onder wiens verantwoordelijkheid deze cybersecurity organisaties vallen, hebben de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van een verkenning naar samenwerking. 

Meerdere doelgroepen

De drie betrokken overheidsinstellingen hebben dezelfde doelen, maar werken voor verschillende doelgroepen. Het Nationaal Cybersecurity Centrum (NCSC) heeft als primaire doelgroep vitale organisaties, zoals banken, energie- en telecomaanbieders en de Rijksoverheid zelf. Het Digital Trust Center (DTC) heeft het bedrijfsleven als doelgroep, het Cyber Security Incident Response Team (CSIRT-DSP) is er voor digitale service providers. Het Nationaal Cybersecurity Centrum (NCSC) en het Cyber Security Incident Response Teams (CSIRT-DSP) van de Rijksoverheid gaan in 2024 samen, waarna in 2026 de beide informatieknooppunten en expertisecentra (NCSC en DTC) volgen.

Minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid): “We leven ons leven steeds meer online en dat hebben criminelen ook door. Daarnaast maakt ook de huidige situatie in de wereld, met een oorlog aan de oostflank van Europa, dit actueler dan ooit: onze digitale weerbaarheid om cyberaanvallen af te weren moet omhoog. Het is daarom belangrijk dat we versnippering in de aanpak hiervan tussen organisaties tegengaan. Daarom komt er straks een organisatie, onder de noemer van het NCSC, die hiermee aan de slag gaat. Zo bundelen we de krachten op het gebied van kennis, het delen van informatie en kunde wanneer het toch misgaat.”

 KIEK UUT PVO Oost Nederland 46 klein

 

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat): “We merken allemaal hoe belangrijk digitale weerbaarheid is. Bijvoorbeeld als het internet het niet doet door een cyberaanval, daardoor de winkels leeg zijn of zelfs industriële productie uitvalt. Overal zijn digitale apparaten en systemen. Dat biedt kansen voor onze bedrijven en gemak voor consumenten, maar daarmee moet onze digitale weerbaarheid ook verbeteren. De Rijksoverheid heeft daarin ook een aandeel. Met kennisdeling, moderne wetgeving en expertise bij grootschalige incidenten. Daarom is het goed dat we met één organisatie helderheid creëren en bijdragen aan onze digitale slagkracht.”

Efficiëntere en effectievere inzet cybersecurity

De Rijksoverheid kan door de creatie van 1 organisatie de capaciteit op het gebied van cybersecurity efficiënter en effectiever inzetten. Deze nieuwe organisatie fungeert dan als nationaal expertisecentrum, informatieknooppunt én nationaal Computer Security Incident Response Team (CSIRT). De bundeling van krachten zorgt ook voor een efficiëntieslag op het gebied van gezamenlijke bedrijfsvoering, huisvesting en ICT.