#KIEKUUT: stand van zaken Veilig Buitengebied december 2021

1 december 2021

Buitengebied in Nederland is het landelijke gebied buiten de bebouwde kom van steden en dorpen. Dat buitengebied is bestemd voor agrarische bedrijfsvoering, natuur en openluchtrecreatie.

KVB Oost NL projectBuitengebied

Het buitengebied bestaat uit tal van (dorps)kernen en buurtschappen, waar inwoners en ondernemers op basis van noaberschap oog en oor hebben voor elkaar. Een prachtige omgeving voor mens en natuur. Die aantrekkingskracht is er ook voor de georganiseerde misdaad. Veiligheid in de leefomgeving staat onder druk. Waakzaamheid is geboden. Burgers en buitenlui: KIEK UUT!’

RIEC Oost-Nederland

Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland werkt in het kader van KIEK UUT in Oost-Nederland (de provincies Gelderland en Overijssel) samen met een groot aantal publieke en private partners. RIEC Oost-Nederland is een van deze partners, een samenwerkingsverband dat is opgericht ter ondersteuning van gemeenten en andere overheidspartners bij de bestuurlijke- en integrale aanpak van georganiseerde- en ondermijnende criminaliteit. 

De doelstellingen die binnen het RIEC zijn opgesteld:

  • Economische machtsposities doorbreken die zijn opgebouwd met behulp van op criminele wijze vergaard kapitaal.
  • De vermenging van onder- en bovenwereld (ondermijning) tegen gaan.
  • Voorkomen dat criminelen door de overheid worden gefaciliteerd.

Veilig Buitengebied doet de doelstellingen van PVO Oost-Nederland en RIEC Oost-Nederland samenkomen. Zowel provincie Gelderland als provincie Overijssel willen de leefomgeving aantrekkelijk, bewoonbaar en veilig houden. KIEK UUT criminelen: niets te zoeken in Gelderland en Overijssel. Bovenstaande illustratie toont de stand van zaken per gemeente in Oost-Nederland op 1 december 2021.