KIEK UUT, ook in Doetinchem!

26 mei 2021

De gemeente Doetinchem was dinsdag 25 mei gastheer van de vierde aflevering van de Online Talkshow KIEK UUT. De uitzending heeft plaats gevonden vanuit het gemeentehuis in Doetinchem.

KIEK UUT Doetinchem

Burgemeester Mark Boumans, ondernemer Jan Garretsen, tevens voorzitter van Bedrijvenkring IG&D, Patrick de Koeijer, Teamchef C Politie Basisteam Achterhoek West bij Politie Nederland en Paul van der Weiden, adviseur Lokale Veiligheid van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) gingen met elkaar in gesprek over het verschijnsel ondermijning en op welke wijze dat voorkomt in Doetinchem, ‘de hoofdstad van de Achterhoek’ (citaat Mark Boumans).

Zoals gebruikelijk stond ook deze aflevering onder leiding van Anton Jansen, manager PVO Oost-Nederland. Samenwerken was het woord dat door alle vier de aanwezigen met regelmaat werd genoemd. Publieke en Private organisaties hebben elkaar nodig om ondermijning tegen te gaan. Private partijen zorgen voor extra ogen die de publieke sector goed kan gebruiken. De onderwereld dreigt een steeds grotere grip te krijgen op de bovenwereld. Mark Boumans draaide er niet omheen: ondermijning is een fenomeen dat ook in zijn gemeente voorkomt. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat bij ondernemers de financiële zorgen zijn toegenomen, waardoor ondernemers extra kwetsbaar worden voor de verleidingen vanuit de criminele sector.

 ‘We moeten met zijn allen proberen terug te keren om weer te vertrouwen op ons onderbuikgevoel’. Dat nachtelijke verkeer, panden waar altijd de ramen dicht zitten en schijnbaar nooit iemand komt. Het zou allemaal kunnen wijzen op zaken die niet helemaal in de haak zijn. Paul van der Weiden toonde enkele sprekende voorbeelden. Patrick de Koeijer benadrukte nog maar eens dat melden helpt: ‘Melden is geen klikken, liever vaker gemeld dan niet’. Meld Misdaad Anoniem (geen politie-onderdeel) is daarvoor een uiterst geschikte methode. Mark Boumans vindt dat er geen tijd is te verliezen in de strijd tegen ondermijning: het woekert, het knaagt aan de wortels van onze samenleving, waardoor onze kostbare democratie onder druk komt te staan.’

Anton Jansen behandelde in het gesprek voortdurende vragen van kijkers die werden gesteld via de live chat of Whatsapp (06-19262734).

De online talkshow ‘KIEK UUT – Doetinchem’ maakt deel uit van een serie van zeven talkshows vanuit de Regiodeal Achterhoek. De editie is in zijn geheel terug te kijken via het YouTube-kanaal van PVO Oost-Nederland

Mazzel Jongerenwerk en KTJ Entertainment verzorgen de technische uitzending.

(Op de foto van links naar rechts: Paul van der Weiden, Jan Garretsen, Anton Jansen, Mark Boumans en Patrick de Koeijer)