Kabinet presenteert nieuwe strategie voor cybersecurity

15 oktober 2022

Minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid en coördinerend bewindspersoon cybersecurity), heeft samen met minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering), de nieuwe Nederlandse cybersecuritystrategie 2022-2028 gelanceerd. De strategie bevat ook een plan met concrete acties om Nederland digitaal veiliger te maken.

De drie betrokken ministers geven op de website van het ministerie van Justitie en Veiligheid uitgebreid het belang aan van de meerjarige strategie.

De veiligheid in de digitale wereld blijft nog ver achter bij die in de fysieke wereld. Wie een auto koopt, weet dat die aan allerlei veiligheids- en kwaliteitseisen voldoet. De koper weet exacts wat van hem of haar verwacht wordt om die auto veilig te kunnen en mogen besturen; een rijbewijs, geen alcohol, jaarlijkse APK-keuringen. Dat moet ook gebruikelijk worden voor de digitale veiligheid. In de Nederlandse cybersecuritystrategie beschrijft het kabinet de visie op de digitale samenleving en de rol van overheid, bedrijven en burgers. In het actieplan staan in het actieplan concrete acties voor een digitaal veilige samenleving. Om de visie te realiseren zijn doelen geformuleerd langs vier pijlers. 

  • verhogen van de digitale weerbaarheid van de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties
  • bieden van veilige en innovatieve digitale producten en diensten in Nederland
  • tegengaan van digitale dreigingen van staten en criminelen
  • voldoende cybersecurity specialisten, onderwijs over digitale veiligheid en digitale weerbaarheid van burgers.

Het stelsel rondom digitale veiligheid wordt versterkt om deze doelen te bereiken. Een van de actie daartoe al is ingericht is het samengaan van het Nationaal Cybersecurity Centrum, Digital Trust Center en het Cyber Security Incident Response Team for Digital Service Providers tot één nationale cybersecurity autoriteit. Er komt wet- en regelgeving die helder en toetsbaar is waardoor vrijblijvendheid voor het treffen van maatregelen verleden tijd wordt. Eisen voor veilige hard- en software worden in Europees verband gesteld. Daarnaast moet meer zicht komen op de dreiging want alleen dan kan in Nederland de weerbaarheid worden verhoogd.

Publiek-Private Samenwerking

De strategie is tot stand gekomen met een brede betrokkenheid van vele publieke, private en maatschappelijke organisaties, en in het bijzonder met de Cyber Security Raad, en bouwt voort op eerdere kabinetsbrede cybersecuritystrategieën uit 2011, 2013 en 2018. Voor de totstandkoming en implementatie van de strategie werken alle ministe­ries samen, ook met publieke en private partners.