Integrale controle op ondermijning in Tiel

30 november 2022

De gemeente Tiel, politie, douane en Omgevingsdienst Rivierenland hebben een integrale controle uitgevoerd bij zes bedrijfsgebouwen. Deze controles zijn onderdeel van de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

De gemeente meldt onderstaande resultaten van de controle:

  • Kleine hoeveelheid drugs in een gebouw
  • Mogelijke illegale bewoning
  • Grote hoeveelheid voedingsmiddelen
  • Bij twee gebouwen brandveiligheid niet in orde.

De geconstateerde situaties krijgen allemaal een vervolgactie zoals een proces verbaal of bestuurlijke maatregelen. Burgemeester Hans Beenakker op Tiel.nl: “We zetten ons extra in om ondermijnende criminaliteit op te sporen en tegen te gaan. Door regelmatige controles kunnen we criminele bedrijven snel aanpakken. We doen dat omdat ondermijning zorgt voor onveiligheid. We willen niet dat onschuldige mensen en bedrijven het risico lopen zaken te doen met criminelen.”

De controles bij de bedrijven zijn onderdeel van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. De georganiseerde misdaad maakt wanneer sprake is van ondermijning gebruik van eerlijke bedrijven, ondernemers, organisaties en de overheid. Denk aan het aanvragen van vergunningen, starten van bedrijven, huren/kopen van garageboxen, woningen, loodsen, bedrijfsruimtes en/of schuren. De criminaliteit gebruikt die plekken voor zaken die verboden zijn en het daglicht niet kunnen verdragen.

De integrale controles vinden plaats bij bedrijfsgebouwen, waarbij wordt gecontroleerd op onder ander drugs, illegale bewoning, brandveiligheid, milieuovertredingen, illegale handel en belastingfraude. De gecontroleerde bedrijven in Tiel zijn voor een deel gekozen op basis van signalen. Burgemeester Beenakker roept inwoners en ondernemers op om signalen vooral te melden. “We kunnen allemaal helpen in de strijd tegen ondermijning.”

De gemeente Tiel is samen met de andere dertien gemeenten in Gelderland-Zuid sinds de zomer van 2022 aan de slag met Veilig Buitengebied onder begeleiding van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland: KIJK UIT!.