Geen ondermijning op bedrijventerrein in Beuningen

26 oktober 2022

Een integrale controle op bedrijventerrein Weurt in de gemeente Beuningen heeft geen strafbare feiten, ondermijnende activiteiten of overtredingen aan het licht gebracht.

 

Diverse partijen hebben in de #WeekvandeVeiligheid deze controle uitgevoerd bij achttien bedrijven. Bij de controle is onder andere gecontroleerd op (strijdig) gebruik bestemmingsplan, bouw- en milieuaspecten. Overtredingen en/of ondermijnende activiteiten kunnen namelijk zorgen voor overlast, onveiligheid en onrust in de omgeving. Het houden van (preventieve) integrale controles zorgt ervoor dat geen ruimte wordt geboden aan criminaliteit, dat weer bijdraagt aan een goed ondernemersklimaat op het bedrijventerrein.

(Bron: gemeente Beuningen)

Wat is ondermijning?

Een definitie geven van ondermijning is lastig, want ondermijning is een gevolg van veel verschillende vormen van criminaliteit, waarbij de grenzen tussen de bovenwereld (de 'gewone' maatschappij) en de onderwereld (criminelen) vervagen. Criminelen richten voor hun activiteiten bedrijven op, vragen vergunningen aan en huren en kopen panden. Hiervoor hebben ze in de ‘bovenwereld’ medewerking nodig van bijvoorbeeld makelaars, autoverhuurbedrijven, administratiekantoren en notarissen. Je kunt ondermijning zien als het constante gebeuk van georganiseerde criminaliteit (onderwereld) op onze samenleving (bovenwereld). Ondermijning is een probleem dat de maatschappij verzwakt en uiteindelijk zelfs ontregelt.

Meldingen helpen ons

Naast de rol van de overheid zijn signalen van ondernemers en inwoners belangrijk. Zij vormen namelijk de ogen en oren van de wijk en met hun oplettende blik kunnen we georganiseerde misdaad nóg beter aanpakken. Zijn er vermoedens van ondermijning of criminaliteit? Dan kunnen ze dit melden bij de wijkagent of via Meld Misdaad Anoniem, 0800 7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.