Eerste informatiedag buitengebied D'RAN en HOE!? in De Radstake

1 mei 2023

Heelweg – Op 25 mei wordt van 9.00 uur tot 22.30 uur de manifestatie D’RAN en HOE!?| Mijn Buitengebied gehouden in De Radstake. Een dag vol inspiratie voor iedereen die bezig is met, op of voor een vitaal erf- en buitengebied in de Achterhoek. Met een informatiemarkt, lezingen en workshops. Zowel bedoeld voor overheden, ondernemers als particulieren.

DRANenHOE

D’RAN en HOE?! is een initiatief van Stichting Ruimtevitaal en Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland. Koen Nieuwenhuis en Anton Jansen, respectievelijk woordvoerders van beide organisaties kwamen elkaar tegen, het klikte en een mooie samenwerking was geboren, met als resultaat een allesomvattende informatieve buitengebieddag. Mogelijk het begin van een beweging.

Anton Jansen: “We denken dat hier behoefte aan is. Belangrijk is te laten zien dat niet alleen met het overbekende Nederlandse belerende vingertje wordt gewezen over wat misgaat. Nee, wij willen juist perspectief bieden, een bredere kijk op wat allemaal wel kan. En daar dan met alle betrokken partijen een win-win situatie van maken. Met ons Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland richten we ons voornamelijk op veiligheid, met bijvoorbeeld de aanpak van (drugs) gerelateerde criminaliteit waar ook het buitengebied mee te maken heeft. Dan kom ik ook weer uit bij Koen van Ruimtevitaal, een initiatief dat eigenaars van erven juist weer ondersteunt en begeleidt om hun erf toekomstbestendig te maken. Stichting Ruimtevitaal denkt dan weer over doelmatig hergebruik van leegstaande stallen en schuren (of sloop) zodat deze niet in verkeerde handen terecht komen.” Koen: “Als je door veranderingen in de financiële problemen komt kan men in de verleiding komen voor ondermijnende zaken. We staan voor ontzettend grote opgaves in het buitengebied en dat kunnen we alleen samen aanpakken. Erfbewoners hebben behoefte aan perspectief en overheden aan goede ideeën."

Anton: “Dit is precies wat wij beogen als overheidspartij, wij weten dat ons werk afhankelijk is van niet-overheidspartijen om dingen voor elkaar te krijgen. Dat betekent dat je oog moet hebben voor elkaars belang. Wij als politie-eenheid bestrijken zowel Gelderland als Overijssel.” Stichting Ruimtevitaal is actief in acht Gelderse gemeenten. Koen: "Het woord D'RAN geeft al aan dat we vanaf 25 mei aan de slag willen, echt wat gaan doen. We hebben niet de sleutel in handen maar willen wel iets in gang zetten wat positief is. Wat kan er wel, zowel voor de overheden als de erfbewoners? Er lopen grote maatschappelijke vraagstukken en we weten nog even niet "HOE', dat is dus de helpvraag die we stellen. Die hulpvraag vullen we in door alle partijen bij elkaar te halen op dit congres."

Programma

Het plenaire gedeelte start om 9.00 uur, de ochtend is vooral bedoeld voor overheden. Het middag- en avondprogramma is voor alle erfeigenaren uit het Achterhoekse buitengebied, inclusief gemeenten Lochem en Montferland, het avondprogramma, dat eindigt om 22.30 uur, is een kopie van de middag. Gedurende de hele dag en avond zijn er workshops waarvoor men zich kan inschrijven. Frans Miggelbrink is dagvoorzitter en ceremoniemeester. Tussendoor kan men de informatiemarkt bezoeken waar men met vragen terecht kan bij verschillende bedrijven en organisaties. Alle relevantie items komen aan bod: asbestdaken, zonnepanelen, andere erfinvulling, veiligheid, subsidies, vragen over bestemmingsplannen, sloop en/of herbestemming en andere verdienmodellen op het erf. Verder is er een innovatieve hoek met bedrijven die zich bijvoorbeeld bezighouden met monovergisting, sensoren, de stikstofkraker, kleine windmolens, batterij-opslag en biobased (ver)bouwen.

Daarnaast is er een straatje waar elke gemeente een stand heeft waar men terecht kan met vragen en een eerste contact kan leggen met een gemeentelijke vertegenwoordiger. De toegang is gratis, bezoekers wordt wel gevraagd zich van te voren via www.dran-hoe.nl aan te melden.

N.B.: Bovenstaand artikel is van de hand van Reinier Kroesen en verscheen in Gelderse Post van 16 mei 2023.