Duiven besteedt meer aandacht aan digitale criminaliteit

16 november 2022

De gemeente Duiven gaat tot en met 2026 onder andere extra inzetten op de bestrijding van digitale criminaliteit, zo valt te lezen in het Integraal Veiligheidsplan voor de periode 2023 tot en met 2026.

KIEK UUT PVO Oost Nederland 66

Duiven gaat daarnaast door met de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit, ondermijning en de aanpak van personen die overlast geven. Deze speerpunten staan in het Integraal Veiligheidsplan dat door het college van burgemeester en wethouders is aangeboden aan de gemeenteraad van de gemeente Duiven.

Het plan is samengesteld mede aan de hand van cijfers van de politie en de uitkomsten van een enquête onder inwoners van de gemeente Duiven. Deze cijfers tonen aan dat in Duiven dat op veel punten voortuitgang is geboekt: het aantal woninginbraken en autodiefstallen is fors gedaald. De overlast door personen met verward gedrag is echter toegenomen, idem voor het aantal meldingen van jeugdoverlast.

De inwoners van Duiven, Groessen en Loo geven de eigen buurt gemiddeld een 7,5 wanneer het gaat om veiligheid. Acht van de tien inwoners voelt zich (vrijwel) altijd veilig in de eigen buurt.

Digitale criminaliteit

Wanneer het gaat om openbare orde en veiligheid is de aandacht voor digitale criminaliteit, cybercrime, een nieuw speerpunt. Burgemeester Huub Hieltjes op duiven.nl: “We willen inwoners meer informeren en voorlichten over veiligheidsrisico’s van digitalisering en hen helpen daarmee om te gaan. We willen de weerbaarheid vergroten. Dat digitale criminaliteit een serieus probleem is, blijkt ook uit de gehouden enquête. 1 op de 6 inwoners is slachtoffer geweest van cybercriminaliteit. Dan gaat het bijvoorbeeld om oplichting via internet, WhatsApp-fraude of cyberpesten.”

De gemeente Duiven werkt bij het Integraal Veiligheidsplan samen met de gemeenten Westervoort en Zevenaar, de politie en het Openbaar Ministerie (OM).