Dalfsen, Hardenberg en Ommen starten met Keurmerk Veilig Buitengebied

27 juli 2020

De gemeenten Dalfsen, Hardenberg en Ommen zijn met als motto 'KIEKUUT' aan de slag gegaan met het Keurmerk Veilig Buitengebied van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland. Het buitengebied in deze drie en de andere acht gemeenten in de regio IJsselland heeft steeds vaker te maken met leegstand en wordt daardoor aantrekkelijk voor criminelen.

PVO Taskforce Bruchure LosseCover 600 v2

De start met het traject Keurmerk Veilig Buitengebied die gestalte krijgt in Publiek-Private Samenwerking moet zorgen voor een veiliger leefomgeving.

In dat streven zorgen niet alleen de traditionele gezagsdragers voor veiligheid, maar ook niet-traditionele partijen als Landbouworganisaties, Waterschappen, Belangenverenigingen en anderen een bijdrage leveren aan het leefbaar houden van het buitengebied. De boodschap is ‘Je kunt maar een keer NEE zeggen’, wanneer je wordt benaderd door de criminele sector en dat is de eerste keer.

Het proces rondom Publiek-Private Samenwerking wordt voorgezeten en vormgegeven door PVO Oost-Nederland. In een eerder stadium zijn ook de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte al gestart met dit Keurmerk Veilig Buitengebied. Het traject in Dalfsen, Hardenberg en Ommen begint met een enquête die wordt toegestuurd aan inwoners en ondernemers in het buitengebied. Daarnaast vinden ook individuele gesprekken plaats. Het uitsturen van de enquête gaat gepaard met een flyer die vol tips staat over hoe je een hennepkwekerij of drugslab kunt herkennen, welke signalen kunnen duiden op georganiseerde criminaliteit en een handelingsperspectief.

Erfcoaches In het buitengebied van de gemeenten Dalfsen, Hardenberg en Ommen zijn erfcoaches van de provincie Overijssel beschikbaar. Zij zijn bereikbaar via de volgende webadressen:

De folder KIEKUUT voor Dalfsen, Hardenberg en Ommen is hier online te bekijken en te downloaden. De Stentor schetst de achtergronden die tot de start van Keurmerk Veilig Buitengebied hebben geleid.