Criminele motorbendes verder onder druk

16 juni 2020

De stevige overheidsaanpak op criminele motorbendes heeft effect, blijkt uit de jaarlijkse Voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s).

061720 Motorbendes

Intensieve samenwerking tussen het lokaal bestuur, politie, Belastingdienst, FIOD, Openbaar Ministerie en Koninklijke Marechaussee zorgt ervoor dat motorbendes zich veel minder in de openbare ruimte laten zien. Die onzichtbaarheid betekent echter niet dat de problematiek is verdwenen, een continuering van de aanpak blijft van groot belang, aldus de Rijksoverheid in een begeleidend persbericht

‘Het karakter van criminele motorclubs is steeds meer fluïde en dynamisch: er ontstaan nieuwe motorbendes, ledenaantallen veranderen snel en de scheidslijn met criminele jeugdgroepen wordt steeds kleiner. Ook is er uitbreiding van clubs naar het buitenland. Deze ontwikkelingen maken de OMG-problematiek complexer. De samenwerkende overheidspartners houden deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.’

Een goede informatiepositie is cruciaal voor de aanpak.

De Voortgangsrapportage OMG’s 2019 laat een overzicht van de bereikte resultaten in de strafrechtelijke, civielrechtelijke, bestuurlijke en fiscale aanpak van criminele motorbendes. De integrale aanpak leidt tot goede resultaten, in het afgelopen jaar zijn meerdere leiders en sleutelfiguren van gewelddadige criminele motorclubs vervolgd en/of veroordeeld. Voor criminele motorbendes is het steeds moeilijker hun criminele activiteiten voort te zetten door het opleggen van civiele verboden, de sluiting van clubhuizen en de handhaving door bestuur en politie in de openbare ruimte.

Een groot aantal gemeenten heeft in 2019 de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) aangepast, waarin expliciet is opgenomen dat uiterlijke kenmerken van verboden organisaties niet zijn toegestaan in de openbare ruimte.

De Belastingdienst heeft voor ruim 2,1 miljoen euro beslag gelegd en inde 43.000 euro van beslagleggingen uit eerdere jaren. Het Openbaar Ministerie zet de criminele motorclubs verder onder druk. In 2019 zijn ook twee grote motorbendes verboden verklaard: Hells Angels MC (mei 2019) en No Surrender MC (juni 2019). Het gerechtshof deed in juni 2019 uitspraak in het hoger beroep tegen Satudarah MC. Dat verbod blijft in stand. De uitspraken bevestigen de criminele aard van OMG’s; ze zijn glashelder over de structurele criminele activiteiten van deze organisaties en het gevaar dat zij vormen voor de openbare orde.

Het OM diende in 2019 verder een verzoekschrift in om Caloh Wagoh Main Triad MC verboden te laten verklaren. Het OM is daarnaast in cassatie gegaan in de civiele procedure Bandidos MC.

Motorbendes zijn dan wel minder zichtbaar in het straatbeeld, dat neemt niet weg dat zij zich nog altijd veel bewegen in georganiseerde criminele (drugs)netwerken waardoor zij een ondermijnend effect hebben op bestuur en samenleving. Een gezamenlijke en doelgerichte overheidsaanpak zoals die sinds 2012 bestaat, blijft daarom noodzakelijk. Het invoeren van een bestuursrechtelijk verbod kan de aanpak nog verder helpen. Bij alleen een civiel verbod is het opbouwen van een dossier zeer tijdrovend.

Een motorbende kan bovendien altijd nog in hoger beroep en cassatie gaan en dat zijn trajecten die jaren kunnen duren en tot aan die uitspraak ; dit duurt soms jaren. In de tussentijd kan de motorbende gewoon doorgaan met de criminele activiteiten. Bij het instellen van een bestuurlijk verbod, kan de minister voor Rechtsbescherming een motorbende per direct verbieden. Er kan dan ook meteen strafrechtelijk worden opgetreden. Bij een bestuurlijk verbod kunnen alle verenigingen, of ze nu formeel bestaan of niet, worden verboden. Dit maakt een dergelijk verbod in combinatie met een civiel verbod, slagvaardiger.

In 2020 zullen nog meer gemeenten de APV aanpassen om de criminele motorbendes verder onder druk te zetten. De volledige voortgangsrapportage is te downloaden op de site van de Rijksoverheid. (Foto: archief)