Convenant Veilig Uitgaan Binnenstad Nijmegen

18 januari 2023

Ondernemers, gemeente, politie, brandweer en het Huis voor de Binnenstad gaan samen aan de slag met maatregelen voor een gezellig en veilig uitgaansleven in de binnenstad van Nijmegen. De samenwerkende partijen hebben het Samenwerkingsconvenant Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) ondertekend.

Nijmegen Uitgaan 

Dit convenant richt zich op het voorkomen van overlast en criminaliteit in de openbare ruimte en in horecazaken zelf. Veilig uitgaan voor zowel publiek als ondernemers, zonder overlast voor binnenstadsbewoners, is een belangrijk onderdeel van de veiligheidsaanpak binnen de gemeente.

Project Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

In het project Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan wordt, op basis van een analyse, in het eerste kwartaal van 2023 een gezamenlijk plan van aanpak gemaakt en vervolgens uitgevoerd. Dat bevat zowel preventieve maatregelen als zaken in de repressieve sfeer.

Het afgelopen jaar hebben de gemeente Nijmegen, ondernemers en politie, onder begeleiding van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland, al intensief samengewerkt ter versterking van de veiligheid in het uitgaansgebied. Zo waren er schouwen tijdens nachtelijke openingsuren van de horeca, waarbij het uitgaansgebied is bekeken op de thema’s schoon, heel en veilig. Daarnaast is er een bijeenkomst voor ondernemers geweest over de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan. Ondernemers hebben een enquête kunnen invullen om input te leveren voor de uitvoeringsmaatregelen.

Concrete maatregelen

In het eerste kwartaal van 2023 worden de concrete maatregelen vastgesteld voor de komende jaren, zoals bijvoorbeeld:

 • Afspraken t.a.v. ondersteuning bij incidenten/ calamiteiten
 • Huisregels in horecazaken (wat accepteren ondernemers wel/niet)
 • Trainingen omgaan met agressie
 • Risico’s van ondermijning en cybercriminaliteit
 • Opstarten van een SODA voor Uitgaansgebieden (een Serviceorganisatie Directe Aansprakelijkheid, voor ondernemers om schade door criminaliteit op daders te verhalen)
 • Collectieve horecaontzegging voor overlast gevende bezoekers
 • Aanpak seksuele intimidatie
 • Brandveiligheid
 • Verkeersveiligheid
 • Beheer van de openbare ruimte (schoon, heel, veilig)
 • Vergunningenbeleid

De betrokken partijen die het convenant hebben ondertekend zijn o.a. (horeca)ondernemers, Koninklijke Horeca Nederland (KHN)-afdeling Nijmegen, gemeente Nijmegen en Politie Nijmegen.

Ik Weet je Wachtwoord