Controles buitengebied Lochem: verdachte situaties

24 juni 2021

Zaterdag 19 juni jl. hebben meerdere handhavingsteams controles uitgeoefend in het buitengebied van Lochem. Het was de tweede keer dat deze controle werd uitgevoerd om het buitengebied veilig te houden. Meerdere mensen hebben een boete of een waarschuwing gekregen.

Controles buitengebied Lochem

De controles zijn in de avonduren gehouden, waarbij de controleurs in duo’s hebben gewerkt. De punten van aandacht waren het verbranden en dumpen van afval en stroperij. Daarnaast werd gekeken of mensen zich hielden aan de natuur- en milieuwetten, de Visserijwet en toegangsregels van natuurgebieden. Plekken waar vaker overlast is werden eveneens bezocht.

De controleurs hebben verschillende overtredingen gezien:

  • Gebruik van verdovende middelen
  • Vissen zonder vispas
  • Achterlaten van afval
  • Met de auto in natuurgebieden waar een verbod geldt
  • Honden los laten lopen waar het niet mag.

De controleurs hebben drie waarschuwingen en twee bekeuringen gegeven. Zij kwamen meerdere verdachte situaties tegen: in een afgelegen gebied stond een auto geparkeerd, waarvan de eigenaar een bekende van de politie is. De controleurs vonden autowrakken, leegstaande gebouwen en opgeslagen grond. De politie, gemeente Lochem en Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) gaan deze verdachte situaties verder onderzoeken. 

Mooie samenwerking

De controles hebben plaatsgevonden in het kader van het Keurmerk Veilig Buitengebied (KVB), een initiatief van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland, waarbinnen is samengewerkt met de gemeente Lochem, ODA, politie, provincie Gelderland, Gelders Landschap en de Hengelsport Federatie. Door samen actie te ondernemen, zorgen ze ervoor dat het buitengebied een prettige plek blijft.

Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve is meegegaan tijdens de controles: ‘Meerdere teams gingen zaterdagavond op pad om toezicht te houden op ons mooie buitengebied. Ik mocht mee op de achterbank. Mooie samenwerking!’

De gemeente Lochem is sinds begin 2020 aan de slag met Keurmerk Veilig Buitengebied.

Logo Stop Diefstal Alarmpoppetje Duim

Logo KVB