Certificaat Veilig Buitengebied voor IJsselland Zuid

9 september 2021

De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte hebben op woensdag 8 september 2021 de eerste ster voor het Keurmerk Veilig Buitengebied in ontvangst genomen. De uitreiking vond plaats in een toepasselijke setting bij Zichtstal Pleegste in Raalte.

Groepsfoto 1

In Veilig Buitengebied werken publieke en private partijen samen om het buitengebied een veilige plek te laten blijven. Een groot aantal partners werkt onder begeleiding van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland samen in Veilig Buitengebied: gemeenten, politie, brandweer, wildbeheereenheden, Staatsbosbeheer, LTO, waterschappen, Enexis, sportvisserij, omgevingsdienst en de veiligheidsregio.  

Blinde vlek

Burgemeester Ron König van Deventer onderstreepte namens de burgemeesters de doelstelling van het project, namelijk het vergroten van bewustwording onder inwoners, ondernemers en professionals in het buitengebied. ‘’Ons buitengebied is een veilige plek om te wonen, werken en recreëren. Dit willen we graag zo houden.’’

Woorden van vergelijkbare strekking werden gebruikt door Eren Balanan, teamchef van de politie in IJsselland Zuid. Hij benadrukte dat het buitengebied van IJsselland Zuid een enorme oppervlakte bestrijkt. ‘’Dit kan een aanzuigende werking hebben op diverse vormen van criminaliteit, maar het is niet altijd duidelijk wat er zich precies afspeelt. Een zogenaamde blinde vlek.’’ Hij schetste vervolgens met gepaste trots dat kan worden teruggekeken op mooie resultaten zoals diverse bewustwording sessies, integrale controles en als klap op de vuurpijl de eerste ster van Veilig Buitengebied. 

Groot maatschappelijk belang

Anton Jansen, manager Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland, gaf aan dat Deventer, Olst-Wijhe en Raalte met de uitreiking de primeur voor de provincie Overijssel hebben. ‘’De georganiseerde misdaad stopt niet bij provincie- of gemeentegrenzen. De andere acht gemeenten in IJsselland maken ook stappen met betrekking tot Veilig Buitengebied. We hopen dat andere gemeenten in Overijssel dat voorbeeld snel zullen volgen. Een veilige leef- en woonomgeving is een zaak van ons allemaal en van groot maatschappelijk belang dat we alle oren en ogen gebruiken in de strijd tegen ondermijning. In de Achterhoek zeggen we #KIEKUUT, maar dat doen we met overtuiging ook voor Overijssel.’’

De samenwerkende partijen zetten vervolgens hun handtekening op het certificaat Veilig Buitengebied.