Burgemeester Renkema sluit woning in Nijkerk

8 april 2021

Burgemeester Gerard Renkema heeft een woning in Nijkerk gesloten vanwege het overtreden van de Opiumwet. In de woning werd een handelshoeveelheid hennep aangetroffen. Reden voor Renkema om de woning voor de duur van drie maanden te sluiten op grond van artikel 13b Opiumwet, Wet Damocles.

KIEKUUT Crimineel Verpand Nijkerk

Politieonderzoek maakte duidelijk dat in de woning mogelijk een hennepplantage aanwezig was. Reden voor de politie om de woning te doorzoeken. Het vermoeden is dat de verhuurder slachtoffer is geworden van criminelen die in de woning een hennepkwekerij hebben opgezet.

Burgemeester Gerard Renkema in een persbericht: “De illegale productie van drugs is in strijd met de Opiumwet en zorgt voor brandgevaar. En dan hebben we het nog niet over het publiek dat zo’n pand aantrekt. Voor ondermijnende activiteiten is in Nijkerk geen plaats. Niemand wil toch een drugslab of wietkwekerij in de buurt?” Renkema heeft voor de sluiting van de woning gebruik gemaakt van het Damoclesbeleid. Deze bestuursrechtelijke maatregel kan naast een strafrechtelijke maatregel worden opgelegd om overlast en gevaarlijke situaties onmiddellijk op te heffen.

Veilig een pand een verhuren? Voorkom criminele activiteiten!

Criminelen willen buiten het zicht van politie en justitie blijven. Zij huren daarom vaak panden voor criminele activiteiten. Verhuurders komen vervolgens in de problemen wanneer zij via hun pand in verband worden gebracht met drugscriminaliteit, witwassen, illegale huisvesting etc. Wanneer in een pand illegale activiteiten plaatsvinden kan de verhuurder, naast strafrechtelijke consequenties, te maken krijgen met financiële schade, sancties door de gemeente, hypotheekverstrekker, verzekeringsmaatschappij, energiemaatschappij en aantasting van de goede naam.

Het is van groot belang dat een potentiële huurder grondig wordt nagetrokken en dat de verhuurder alert is op verdachte omstandigheden. Tips om misbruik te voorkomen:

  • Vraag om originele documenten, accepteer geen kopieën. Met de huidige technologie kunnen kopieën eenvoudig vervalst worden.
  • Verhuur alleen wanneer je als verhuurder zekerheid hebt over het rechtmatig verblijf. Bijvoorbeeld door inzage in een originele en geldige verblijfsvergunning.
  • Eis van de huurder een origineel uittreksel uit het Basis Registratie Personen (BRP) van de gemeente Nijkerk op het nieuwe adres. Leg dit ook vast als opschortende voorwaarde in het huurcontract. In de praktijk blijken criminelen zich vaak niet in te schrijven.