BIJ12 verstrekt subsidies opruiming drugsafval

26 januari 2021

Drugsafval is een groeiend probleem. Natuurgebieden en randen van dorpen en steden zijn favoriete locaties voor het dumpen. Opruimen van dit soort afval, dat vrijkomt bij de productie van synthetische drugs, kost veel geld. Dat wordt alleen nog maar meer wanneer ook bodemonderzoek en sanering nodig is.

Drugsvaten Ondermijning KIEKUUT

De provinciale Subisidieregeling opruiming drugsafval compenseert gedupeerden in de kosten. De verstrekking van de subsidie is sinds 1 januari jl. in handen van BIJ12 namens de provincies.

De regeling is bestemd voor particulieren die eigenaar of erfpachter zijn van een locatie waar sprake is geweest van een drugsafvaldumping. Staatsbosbeheer als eigenaar van dergelijke locaties kan gebruik maken van deze regeling, net als gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen.

De subsidie kan worden aangevraagd voor de kosten die zijn gemaakt voor het opruimen van drugsafval: afvoer en verwijdering van gedumpt drugsafval, verontreinigd oppervlaktewater en sanering van verontreinigde bodem. Particulieren, privaatrechtelijke rechtspersonen en Staatsbosbeheer kunnen een subsidie aanvragen voor compensatie van 100% van de kosten tot een maximum van € 24.999. Publiekrechtelijke rechtspersonen zoals gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen ontvangen 50% van de kosten tot een maximum van € 24.999. De provincie Limburg vergoedt 75% van de kosten voor overheden. Meer informatie en aanvragen via de website van BIJ12.

Jaarlijks worden 150 subisidieaanvragen ingediend. Het aantal drugsafvaldumpingen dat door de politie wordt geregistreerd is echter hoger. Niet alle gedupeerden dienen echter een subsidieaanvraag in. Topt en met 20204 is jaarlijks een miljoen euro beschikbaar vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid. BIJ12 werkt als uitvoeringsorganisatie voor de twaalf provincies.