Atlas van Meld een Vermoeden live

9 november 2021

Meld een Vermoeden heeft het Case Management Systeem Atlas live gezet. Atlas stelt gemeenten in staat op gestructureerde wijze om te gaan met meldingen en dossiers op het gebied van veiligheid.

Atlas header

In Atlas kan elk type signaal worden verwerkt, ook signalen van Meld een Vermoeden. Meld een Vermoeden bedankt de gemeenten die met hen hebben samengewerkt in cocreatie. Een tweetal gemeenten, waaronder ’s-Hertogenbosch, heeft sinds de start in mei 2021 in cocreatie meegewerkt aan de opzet en bouw van Atlas. Deze gemeenten hebben hun ervaring en wensen gedeeld zodat Atlas gebouwd kon worden ondersteund aan het proces van de gebruiker. Atlas is gebouwd voor gemeenten, door gemeenten.

De komende maanden zal Meld een Vermoeden samen met de gebruikers van Atlas vol inzetten op de doorontwikkeling van het platform. Een nieuwe reeks functionaliteiten is beschreven om te worden ontwikkeld. De eerste gebruikers van Atlas nemen plaats in een klankbordgroep, de eerste praktijkresultaten, ideeën en feedback zullen worden geëvalueerd voor een eerste update. Het uitgangspunt van Atlas voor Meld een Vermoeden blijft derhalve hetzelfde: voor gemeenten, door gemeenten. Samen met gemeenten wordt gewerkt aan een nog beter en veiliger platform.

Atlas is beschikbaar in drie pakketten: Lite, Basic en Plus. Voor iedere gemeente is derhalve een pakket beschikbaar dat past bij de behoefte. Meer informatie op MeldeenVermoeden.nl.