Andre Kuipers steunt bewustwordingscampagne ‘Vreemd?!’

23 november 2021

Donderdag 7 oktober jl. was ruimtevaarder Andre Kuipers gastheer van de Houtense Ondernemersdag. De avond startte met een indrukwekkende presentatie door de wereld van de ruimtevaart, voorzien van veel persoonlijke noten.

Andre Kuipers

De persoonlijke foto's vanuit het ruimtestation van de aarde in de nacht met grote hoeveelheid verlichte vissersvloten op zee, milieuaantasting door aantasting van regenwoud, toename van woestijn, afname van gletsjers: het maakte een onuitwisbare indruk. Het slotwoord van Andre was gereserveerd voor een blik in de toekomst, waarin hij aangaf dat we ondenkbaar veel innovatie uit de ruimtevaartechnologie op veel vlakken dagelijks gebruiken en in grote mate toepassen.

Met de Houtense campagnefiets als boegbeeld voor interactieve verbinding tussen burgers en ondernemers mocht de Gemeente Houten als hoofdsponsor #HOD met de fiets het podium delen met André Kuipers. Ik gebruikte die gelegenheid om hem het blauwe XTC-geurvaatje van de campagne ‘Vreemd?!’ te laten zien of nog beter, te laten ruiken. Ik mocht uitgebreid toelichten dat Nederland wereldwijd hofleverancier is voor synthetische drugs. We rollen misschien de laatste jaren meer druglabs en opslaglocaties (met soms enorme productiecapaciteit) op. Maar er is een dalende trend in aangetroffen dumplocaties. Milieucriminaliteit op dit vlak is schrikbarend.

Andre Kuipers handtekening

Andre raakte onder de indruk en toonde zijn bereidheid de campagne ‘Vreemd?!’ te supporten en zette zijn handtekening op een van de vaten. De campagne was voor alle inwoners van Houten zichtbaar op de Abri’s langs de rondweg. Vreemd?! gaat over herkennen en melden van drugslabs. Meer informatie op de pagina Vreemd?!.

(Deze bijdrage is van Nicole van Berkel, campagneleider Houten Veilig, volg Nicole op haar linkedprofiel voor verdere updates)