Aftrap Veilig Ondernemen Challenge Kampen

7 september 2021

De gemeente Kampen organiseert in samenwerking met Kampen Partners, ondernemersorganisaties, PVO Oost-Nederland/politie en brandweer op 20 september een speciale Veilig Ondernemen Avond in De Leuke Hanzestad.

Veilig Ondernemen Avond Kampen

Deze avond staat tegelijkertijd in het teken van de aftrap voor de Veilig Ondernemen Challenge, een challenge die open staat voor alle ondernemers van Kampen. Ondernemers worden overvallen met gijzelsoftware, brandveiligheid op bedrijventerreinen blijft een heet hangijzer en het nummer 112 moet beter worden gebruikt. 

Mini-workshop 112

De brandweer geeft deze dag om 17.00 uur het startschot met een aantal praktische tips, waarmee miljoenenschade kan worden voorkomen, gevolgd door een interactieve mini-workshop over de inzet van 112. De gemeente Kampen biedt aansluitend een diner buffet aan, waarna de bijeenkomst wordt hervat met een confronterende, maar vooral nuttige presentatie over cybercrime.

De bijeenkomst wordt afgrond met een gedetailleerde toelichting op de Veilig Ondernemen Challenge, die een dag later, 21 september, van start gaat. De Veilig Ondernemen Avond is exclusief voor ondernemers, hun medewerkers op het gebied van facility management en KAM-co√∂rdinatoren die werkzaam zijn bij bedrijven in Kampen. Deelname is gratis, maar online aanmelden via www.bedrijveninkampen.nl is verplicht. 

Samenwerkingspartners

De Veilig Ondernemen Avond is een gezamenlijk initiatief van Kampen Partners, Brandweer (Veiligheidsregio IJsselland), Gemeente Kampen, IC-Kampen, Beheer Organisatie Spoorlanden-Zendijk (BOSZ), Parkmanagement RW50, Binnenstads Ondernemers Kampen (BOK), Haatland, stichting Horeca Kampen, Melmerpark, Koekoekspolder, Vereniging Parkmanagement Zuiderzeehaven en Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland/Politie.