Actieplan tegen ondermijning in de Achterhoek

10 februari 2020

De gemeenten Bronckhorst, Berkelland, Oude IJsselstreek, Oost Gelre, Aalten, Winterswijk, Montferland en Doetinchem hebben een plan van aanpak tegen ondermijning opgesteld dat leidt tot concrete acties in 2020. Het actieplan moet ervoor zorgen dat ondermijning in deze regio geen vaste grond onder de voeten krijgt. Annette Bronsvoort, burgemeester van Oost Gelre, is de bestuurlijke trekker van de gezamenlijke aanpak.

Acht Achterhoek v2 

De georganiseerde misdaad is op veel terreinen actief, van buitengebied tot recreatieparken. De ontdekking van hennepkwekerijen en drugslabs in het buitengebied is niet nieuw meer. De acht gemeenten hebben begin 2019 tijdens een centrale aftrap een start gemaakt met het Keurmerk Veilig Buitengebied. Boeren die het financieel zwaar hebben kunnen makkelijk in de verleiding komen die lege schuur tegen een aantrekkelijke prijs te verhuren. 

Publiek-Private Samenwerking

Het Plan van Aanpak voorziet in een tweeledige weg: preventie en toezicht. In beide trajecten gaat ingezet worden op een goede en uitgebreide Publiek-Private Samenwerking tussen de deelnemende gemeenten en andere partners zoals Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland, dat de politie vertegenwoordigt,  brandweer, RIEC, Omgevingsdienst, LTO en natuurlijk inwoners en ondernemers. De partijen richten zich niet alleen op het buitengebied, maar ook op bedrijventerreinen, campings en recreatieparken. Eén van de manieren is het houden van gezamenlijke controle. Een ander middel dat wordt ingezet zijn de voorlichtingsbijeenkomsten die in samenwerking met Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland worden georganiseerd voor inwoners en ondernemers in het kader van bewustwording en meldingsbereidheid.

Student Alert

Een specifiek punt van aandacht is het toenemende gebruik van harddrugs onder jongeren. Het voortgezet onderwijs is een van de partners in de gezamenlijke aanpak. Op het Graafschap College starten binnenkort lessen Student Alert, een project van Petra van den Berg. In de lessen  ook ingegaan op crimineel gedrag, zoals het toppen van hennepplanten, het wegbrengen van pakjes of het aanleggen van elektriciteit in hennepplantages. Dat wordt soms gedaan door mbo-studenten die op het Graafschap College elektrotechniek hebben geleerd. De lessen zijn erop gericht om te voorkomen dat jongeren al op jeugdige leeftijd zwichten voor de verleiding van de  criminele sector en ze bewust en weerbaar te maken tegen deze vormen van misdaad. Criminele jongeren die klein beginnen, maar snel doorgroeien naar de zware criminaliteit staan te boek als ‘Rising Stars’. Ze verdwijnen snel onder de radar. 

Keurmerk Veilig Buitengebied

De georganiseerde misdaad stopt helaas niet bij (lands-)grenzen, de Achterhoekse gemeenten gaan ook samenwerken met de Duitse buurgemeenten om ondermijning aan te pakken. Luuk Olsthoorn is de regionale projectleider die zorg draagt voor de coördinatie, continuïteit en daadkracht. In het actieplan is een belangrijke rol weggelegd voor inwoners en bedrijven. Van de website van Oost Gelre: Maar hoe goed we ons best als overheid ook doen, we kunnen niet zonder de inwoners en bedrijven. Van tips en meldingen van verdachte situaties. De bewustwording en alertheid daarvoor mag nog wel wat beter. Publiek-Private Samenwerking is in dat proces een sterk wapen. Preventie is dus een belangrijk onderdeel van dit plan van aanpak. De acht gemeenten zijn daarom gestart met het Keurmerk Veilig Buitengebied. Platform Veilig Ondernemen ondersteunt en adviseert ons in dat traject. Op deze manier zorgen we er met alle belanghebbenden samen voor dat ondermijning in de Achterhoek geen voet aan de grond krijgt.’