Achtergrond: over Publiek-Private Samenwerking met Cumela

7 juli 2020

De agrarische sector van Nederland werd in 2019 opgeschrikt door een snel oprukkend fenomeen: diefstal van GPS-apparatuur. Deze GPS-apparatuur wordt gebruikt voor precisielandbouw.

070720 Cumela GPSDiefstal

De diefstallen kwamen in beeld bij Cumela, de vereniging voor loonwerkers. Gerwin Otten is coordinator veiligheid buitengebied bij de belangenvereniging. Hij schetste de situatie: ‘De totale schadepost bij onze leden is op dit moment ruim 2 miljoen, dat zich vertaalt in vervanging, reparatie en stilstand van machines.’ De landelijke schadecijfers bedragen naar schatting 6 miljoen euro.

Sinds de eerste melding in 2019 houdt Cumela de diefstallen nauwlettend in de gaten. In totaal zijn nu al ruim 40 agrarische loonbedrijven slachtoffer. Cumela maakt zich grote zorgen over de veiligheid in het buitengebied. Gerwin Otten: ‘Wij hebben veel familiebedrijven in ons ledenbestand waarvan er veel ook in het buitengebied wonen. De woning staat vlak naast het bedrijf. De diefstallen hebben grote impact op hele gezinnen. Stel je maar eens voor dat je een van je honden verdoofd op het erf vindt en dat de apparatuur die jouw bedrijfsvoering mogelijk maakt is gestolen.’

De sector doet een duidelijk beroep op de overheid om de veiligheid in het buitengebied groter te maken en te zorgen voor een betere herkenbaarheid van de politie. Nogmaals Otten: ‘Vooral ’s avonds is er in de buitengebieden te weinig politiecapaciteit. Het duurt vaak lang voordat de politie ter plaatse wanneer zich ween incident voordoet. We vragen aan de politiek om extra capaciteit in de opsporing te regelen zodat we de GPS-diefstallen kunnen oplossen, maar beter nog, hoe ze kunnen worden voorkomen. Een andere uitdrukkelijke wens is om dit groeiende probleem van de GPS-diefstallen in het hele land hoge prioriteit te geven. De aandacht is nu heel erg versnipperd en slechts op enkele gebieden gericht.

Cumela vraagt iedereen in het buitengebied alert te zijn op verdachte auto’s en personen overdag en ’s avonds. Zie je iets verdachts? Maak een foto of film en meld dit bij de lokale politie. Heb je een camera aan huis of bedrijf? Meld deze dan aan bij camera in beeld. Cumela roept daarnaast ondernemers die te maken hebben gehad met GPS-diefstal door middel van de hashtag #gpsdiefstal op social media melding te maken.

Cumela en PVO Oost-Nederland zijn medio 2019 Publiek-Private Samenwerking gestart naar aanleiding van de eerste gevallen van deze vorm van criminaliteit. De berichtgeving over deze vorm van criminaliteit mocht rekenen op veel publiciteit:

  • Politie.nl: miljoenen euro's schade door diefstal GPS-apparatuur agrarische sector
  • Hart van Nederland: Bendes roven voor twee miljoen euro gps-apparatuur in het buitengebied
  • Eenvandaag: Boerenbedrijven geteisterd door 'professionele en gewetenloze criminelen' die dure gps-systemen roven
  • AD.nl: Bendes roven voor miljoenen aan gps-systemen uit landbouwvoertuigen
  • RTV Oost: Miljoenen euro's schade voor Overijsselse loonwerkers door diefstal gps-apparatuur