Ondermijning ondermijnd

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) onderzocht hoe het rijk meer ruimte kan maken voor een (boven)lokale aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Er is een breed gedeelde zorg over georganiseerde ondermijnende criminaliteit, blijkt uit het onderzoek 'Ondermijning ondermijnd'.

Ondermijning ondermijnd

Georganiseerde ondermijnende criminaliteit moet daadkrachtig worden aangepakt, vóórdat sluipende ondermijning omslaat in normalisering. Het rapport geeft daarvoor een handelingsperspectief.

Om de ontwikkeling van georganiseerde ondermijnende criminaliteit te keren, is het nodig om tot een combinatie van aanpakken te komen op 4 thema’s. Deze thema's fungeren elk als noodzakelijk wiel in de aanpak van ondermijning. Door deze 4 wielen gelijkmatig te laten draaien, kan de aanpak van ondermijning effectief zijn. Als 1 van de 4 wielen achterblijft of stilstaat, neemt de effectiviteit van de andere wielen sterk af:

  1. Systematische aandacht voor ondermijning: ontwikkeling systematiek en stimuleren van bereidheid.
  2. Handelen als 1 overheid: sturing landelijke afspraken met borging van de regionale maat.
  3. De criminele bedrijfsvoering ontwrichten: de cruciale schakels uitschakelen en het afpakken van crimineel vermogen.
  4. Maatschappelijke aanpak van ondermijning naadloos integreren: criminele netwerken aanpakken, maatschappelijke netwerken versterken, meer weerbaar en minder vatbaar maken.

Georganiseerde criminaliteit ondermijnt het lokale gezag, verslechtert veiligheid en leefbaarheid en levert schade op voor ondernemers. De aanpak van georganiseerde criminaliteit richt zich op de cruciale ondersteunende activiteiten van 'de bovenwereld' aan 'de onderwereld'.