Kennis

Publiek-Private Samenwerking betekent dat de verschillende partijen te maken krijgen met wet- en regelgeving, privacy en besluiten die vaak gepaard gaan met de nodige vaktermen en het nodige jargon: bijvoorbeeld Ondermijning, wet Bibob, Opiumwet, Groene Nacht, Last van dwangsom en AVG-privacy. In ons kenniscentrum leggen wij in het kort uit wat onder de verschillende benamingen wordt verstaan.

Voor verder onderzoek en publicaties kun je terecht op de pagina Literatuur.