Certificeren van je informatiebeveiliging

Platform Veilig Ondernemen Limburg (PVO Limburg), TÜV Nederland en het Cybersecurity Centrum Maakindustrie organiseren donderdag 8 april het online webinar ‘Certificeren van je informatiebeveiliging, heeft het zin? En wat levert het op?

KIEKUUT Webinar Certificeren PVO Limburg

Het webinar vindt plaats van 16.00 tot 17.00 uur en biedt een introductie in de wereld van het certificeren van informatiebeveiliging. De volgende vragen komen o.a. aan bod:

  • Waar hebben we het eigenlijk over?
  • Wanneer is certificeren van informatiebeveiliging zinvol?
  • Wat kost het aan geld en tijd?
  • Hoe pak je het aan als je aan de slag wilt?

 

Programma

Het online webinar begint met een inleiding voor de ondernemer waarin de hoofdlijnen van informatiebeveiliging aan de orde komen. Nico Nijhuis, lead-auditor bij TÜV Nederland, verzorgt de inleiding, waarna onder leiding van Liesbeth Holterman (Cybersecurity Centrum voor Maakindustrie) diverse deskundigen vanuit verschillende invalshoeken (auditor, certificaathouder, consultant en opdrachtgever) met elkaar in gesprek gaan. Via de chat kan aan het webinar worden deelgenomen.

De tafelgasten zijn Marcel Wewers, ondernemer (Extern-IT, IT-dienstverlener); Geoffrey Langen, begeleider van certificeringstrajecten (Ateron), Jeroen Duijsens, projectleider Expertisecentrum Cyberweerbaarheid en Nico Nijhuis (TÜV Nederland). Wij hopen jou als ondernemer door middel van dit webinar een zo compleet mogelijk beeld te geven zodat je op een goede manier kunt beoordelen wanneer certificering jouw onderneming verder helpt.

Aanmelden kan via deze link.